Välkommen till Advokatfirman Osvath AB

 

Advokatfirman Osvath AB erbjuder kvalificerade juridiska tjänster med möte med dig i centrum.

Med vår erfarenhet och kunskap inom juridiken förbättrar dina möjligheter till en gynnsam utgång av ditt ärende.

Vårt focus är på brottmål , familjerätt och internationell juridik.

 Vi går igenom ditt ärende inom ramen för god advokatsed.

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och erbjuder dig ett alltid bemötande största respekt.

När du anlitar oss kan du alltid räkna med ett stort engagemang.

Vi tar ditt ärende och förtroende på största allvar.